Schenken & nalaten

Om het werk van de Europesefederatie Dierenambulances op een bijzondere manier te steunen, kunt u ons een bedrag uit uw erfenis nalaten. Dit kan op twee manieren:

  • Legaat
  • Erfstelling

Een legaat is een beschikking in uw testament waarmee u aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. U kunt bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen, maar daarnaast ook een bepaald bedrag als legaat nalaten aan de Europesefederatie Dierenambulances.

Wat is een legaat?

Als u de Europesefederatie Dierenambulances tot legataris in uw testament wilt benoemen, moet u even langs het notariskantoor. Een testament opstellen of wijzigen doet u altijd bij de notaris.

Wat is een erfstelling?

Bij een erfstelling worden aangewezen personen of instellingen in het testament tot (mede-)erfgenaam benoemd. U kunt de Europesefederatie Dierenambulances tot (mede-)erfgenaam benoemen. De Europesefederatie Dierenambulances komt dan in aanmerking voor (een deel van) uw erfenis. U kunt ook bepalen dat de Europesefederatie Dierenambulances tot (mede-) erfgenaam wordt benoemd, maar pas de beschikking krijgt over de goederen na het overlijden van een persoon die tot vruchtgebruiker is benoemd. Voor het maken van een testament gaat u naar de notaris.

De notaris

Uw eigen notaris kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden. Ook met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij uw eigen notaris.

Contact info Europesefederatie:

Adres
Europesefederatie Dierenambulances
Cartesiusstraat 88
3076 DD Rotterdam,
Zuid Holland

KVK: 24365814

Telefoon voor Informatie: 0643544402

Voor Giften / Donaties:                                  
IBANNR: NL30INGB0004775857
T.A.V Europsedefederatie
BIC:INGBNL2A