Eisen voor het lidmaatschap

De E.F.D. heeft een commissie die een Dierenambulance-organisatie keurt om te beslissen of deze in aanmerking kan komen voor het aansluiten bij de Europese Federatie Dierenambulances.

De aanmelding eisen voor het lidmaatschap van de Europese Federatie Dierenambulances, waar een dierenambulance organisatie moet aan voldoen zijn:

De Dierenambulance organisatie moet als zelfstandige organisatie ingeschreven staan in het register van Kamer en Koophandel en dient dat bij aanvraag te overleggen.

De Dierenambulance organisatie dient het gehele jaar 24 uur per dag inzetbaar te zijn.

Voor het lidmaatschap dient de dierenambulance organisatie te beschikken over twee of meer ingerichte dierenambulance voertuigen welke goed gekeurd is door de keurings commissie van de Europese Federatie Dierenambulances (zie de inrichtings eisen van het dierenambulance voertuig op aanvraag verkrijgbaar), een reserve dierenambulance voertuig dient onze aanbeveling.

De dierenambulance organisatie heeft de verplichting alle gewonde en zieke dieren de nodige hulp te verlenen en dient in spoedgevallen binnen 30 minuten aanwezig te zijn.

De dierenambulance organisatie dient over een registratie te beschikken die minimaal inzicht geeft in aantal ritten en het aantal dieren die op soort zijn vervoerd (de instalatie van het soft-ware pakket progamma Data-dier dient onze aanbeveling).

De organisatie dient een voldoende groot werkgebied te hebben om een bestaansrecht te rechtvaardigen, waarbij in principe uitgegaan wordt van gemiddeld 50.000 inwoners.

Van de bemanning van de dierenambulance dient minimaal één medewerker volledige kennis van dieren-E.H.B.O. te hebben.

Een lid heeft een volledige bevoegdheid tot stemrecht.

De organisatie kan maar van één landelijke organisatie lid zijn.

Voor meer informatie neem contact op:

E-mail
info@europesefederatie.nl
Telefoon nummer
0643544402(niet voor meldingen)
Adres
Cartesiusstraat 88, Rotterdam, 3076 DD

Of stuur een bericht:

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.