Wat op initiatief van de Europese Federatie Dierenambulances in Oktober 2004 tot stand is gekomen.

Er is gebleken dat nog niet alle mensen in Nederland beschikken over de juiste kennis en informatiebetreffende dit telefoonnummer.

Dit landelijke alarm nummer heeft ten doel, dieren die hulp behoeven zo adequaat en snel mogelijk te kunnen helpen en mensen in contact te brengen met dié instanties die hiervoor nodig zijn, 24 uur per dag 7 dagen in de week. Dier in nood? Bel dan naar het landelijke nummer dierenambulances: 0900-0245

Landelijk alarmnummer dierenambulances

Door middel van dit nummer kan kostbare tijd worden bespaard en wordt de melder zo snel mogelijk in contact gebracht met hulpverleners, in het betrokken gebied waar men zich bevindt.

Dit in het voordeel van de dieren en de melder, ook worden hiermee instanties ontlast die daar tot op heden mee werden c.q. worden geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld de Politie en Brandweer.

En waarbij zeer kostbare tijd verloren gaat! Ook bij calamiteiten en/of rampen waarbij dieren zijn betrokken, speelt dit Landelijk alarmnummer dierenambulances een belangrijke rol.

Doordat overheidsinstanties niet meer hoeven te zoeken naar oplossingen is één telefoontje naar het Landelijk alarmnummer dierenambulances 0900-0245 voldoende om inzet van hulpverlenende instanties te activeren.