Europese Federatie Dierenambulances

Opgericht om de belangen te behartigen van alle onafhankelijke dierenambulances van Nederland en Europa.

Europese Federatie Dierenambulances

De Europese Federatie Dierenambulances (E.F.D.) is opgericht om de belangen te behartigen van alle onafhankelijke dierenambulances van Nederland en Europa.

Het landelijk orgaan ziet toe op de kwaliteitzorg van de dierenambulancebranche. Om die reden is het nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in den lande, en zitten de leden verspreidt over heel Nederland.
In tegenstelling tot voorheen zal de EFD erook op toezien op de opleidingen van de medewerkers. En de kwaliteitsverbetering in deze branche.
De consulenten van het landelijk orgaan bewaken de kwaliteit van de dierenambulancebrance. Zij beoordelen of een dierenambulance in aanmerking kan komen als lid van de EFD. Dat heet accreditatie of ook erkenning.

Steun het werk van de Europese federatie

Help de Europese Federatie dierenambulances helpen.

Ik doneer een bedrag van:

Bedrag

Noodnummer Dierenambulances

Dier in nood? Bel het Dierenambulance Noodnummer!

Lidmaatschap

Dierenambulances kunnen zich aanmelden bij de federatie waardoor zij in
aanmerking komen voor de ondersteuning

Lees meer
Europese federatie

Ondersteuning

Lees meer
Europese federatie

Cursussen

Lees meer
Europese federatie

Advies

Lees meer

Belangrijke punten waar de E.F.D zich sterk voor maakt

Lidmaatschap

Dierenambulances kunnen zich aanmelden bij de federatie waardoor zij in
aanmerking komen voor de ondersteuning

LEES MEER

Landelijk alarmnummer dierenambulances

Wat op initiatief van de Europese Federatie Dierenambulances in Oktober 2004 tot stand is gekomen. Er is gebleken dat nog niet alle mensen in Nederland beschikken over de juiste kennis en informatie betreffende dit alarmnummer.

LEES MEER

Aanmelden bij E.F.D

Heeft u een dierenambulance en wilt u zich aanmelden bij de Europese Federatie voor Dierenambulances?

LEES MEER