Landelijk Nummer Dierenambulances

Wat op initiatief van de Europese Federatie Dierenambulances in Oktober 2004 tot stand is gekomen.

Er is gebleken dat nog niet alle mensen in Nederland beschikken over de juiste kennis en informatiebetreffende dit telefoonnummer.

Dit landelijke nummer heeft ten doel, dieren die hulp behoeven zo adequaat en snel mogelijk te kunnen helpen en mensen in contact te brengen met dié instanties die hiervoor nodig zijn, 24 uur per dag 7 dagen in de week.

Door middel van dit nummer kan kostbare tijd worden bespaard en wordt de melder zo snel mogelijk in contact gebracht met hulpverleners, in het betrokken gebied waar men zich bevindt.

Dit in het voordeel van de dieren en de melder, ook worden hiermee instanties ontlast die daar tot op heden mee werden c.q. worden geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld de Politie en Brandweer.

En waarbij zeer kostbare tijd verloren gaat! Ook bij calamiteiten en/of rampen waarbij dieren zijn betrokken, speelt dit Landelijk nummer een belangrijke rol.

Doordat overheidsinstanties niet meer hoeven te zoeken naar oplossingen is één telefoontje naar het Landelijke nummer 0900-0245 voldoende om inzet van hulpverlenende instanties te activeren.

Hoe werkt het?

Uw dier is ziek of gewond, u heeft het nummer van de dierenambulance niet bij de hand! Wanneer u belt met het Landelijke nummer 0900-0245 kunt u het 4-cijferig nummer van uw postcode intikken, of als u die niet weet 4 keer de nul dan wordt u direct doorverbonden met  één van de landelijke meldkamers die u dan door verbind met een plaatselijke dierenhulpdienst.

Een voorbeeld

U rijdt onderweg en ziet een dier in nood, u kent natuurlijk niet het nummer van de plaatselijke dierenhulpdienst. Als u het Landelijke Alarmnummer 0900-0245 belt en toets 4 keer nul wordt u door één van de drie landelijke meldkamers te woord gestaan en direct doorverbonden met de plaatselijke dierenhulpdienst. Zo zijn er nog tal van voorbeelden op te noemen waar u het 0900-0245 nummer voor kunt bellen.

Zonder overheidssubsidie!

Het Landelijk Alarmnummer Dierenambulances en Dierenhulp Diensten draait zonder overheidssubsidie! en moet dus zelf alles bekostigen.

Voor Giften / Donaties:

IBAN: NL11BUNQ2206785951

T.A.V.  ST. Landelijk Alarmnummer

KvK 24392935