Europese federatie dierenambulances

De Europese Federatie Dierenambulances (E.F.D.) is opgericht om de belangen te behartigen van alle onafhankelijke dierenambulances van Nederland en Europa.
Het landelijk orgaan ziet toe op de kwaliteitzorg van de dierenambulancebranche. Om die reden is het nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in den lande, en zitten de leden verspreidt over heel Nederland.
In tegenstelling tot voorheen zal de EFD erook op toezien op de opleidingen van de medewerkers. En de kwaliteitsverbetering in deze branche.
De consulenten van het landelijk orgaan bewaken de kwaliteit van de dierenambulancebrance. Zij beoordelen of een dierenambulance in aanmerking kan komen als lid van de EFD. Dat heet accreditatie of ook erkenning.

Belangrijke punten waar de E.F.D. zich voor sterk voor maakt zijn:

Het geven van cursussen voor personeel en/of vrijwilligers van de
Dierenambulance.

Onderhandelen met overheidsinstanties over diverse belangrijke zaken
betreffende de Dierenambulance die regionaal of landelijk bekeken moeten
worden.

Het geven van adviezen over allerhande zaken betreffende de organisatie.

Dienen als steunpunt voor klachten binnen de Dierenambulances, particulieren of gemeentelijke instanties.

Het onderhouden van een website waar bekendheid en informatie wordt
gegeven over alle dierenambulances.

Dierenambulances kunnen zich aanmelden bij de federatie waardoor zij in
aanmerking komen voor de ondersteuning.

Visie + Missie

In een land dat op zoveel punten vooruitstrevend is, is het niveau van de hulp aan dieren erg laag. Om op een dierenambulance te werken heb je bv
geen opleiding nodig, om er één te beheren hoef je aan weinig eisen te voldoen.
Onze missie is om hier samen verbetering in te brengen:

  • Gelijke scholing voor hulpverleners
  • Wettelijke eisen voor dierenambulances
  • Gescheiden zorg voor diergroepen
  • Goede samenwerking tussen alle betrokken partijen
  • Doeltreffende en professionele hulpverlening. Adequaat en goed georganiseerd.